Cursussen

Vaak wordt (een deel van) het cursusgeld vergoed door uw zorgverzekering.
De GelrePas wordt ook geaccepteerd voor betaling.
De cursus/les locatie is bij Scouting Duiven, De nieuweling 3, 6921 JL Duiven.

Basis Cursus EHBO

EHBO Duiven biedt een basiscursus EHBO volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2,5 uur en het examen. Hierin leert de cursist zowel de theorie als de praktijk van allerlei handelingen die nodig zijn voor het verlenen van eerste hulp. Ook reanimatie & AED bediening en EHBO aan kinderen zijn opgenomen in de cursus. Na een succesvol afgelegd examen ontvangt de cursist het EHBO diploma van het Oranje Kruis. De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, in oktober en wordt op dinsdagavonden gegeven van 19:30h tot 22:00h. Het precieze lesrooster en locatie ontvangt u als u zich heeft ingeschreven en als er genoeg aanmeldingen zijn. Het cursusgeld is inclusief het leerboek van het Oranje Kruis (laatste editie), materialen om te oefenen (bv. verbanden) en examenkosten. Een eventueel herexamen is niet bij de kosten inbegrepen.

Vervolglessen en Lidmaatschap

Het behaalde EHBO diploma is 2 jaar geldig. Om een competente EHBO'er te blijven, moeten elk jaar vervolglessen worden gevolgd waarin alle stof wordt herhaald en uitgediept. Als lid van onze vereniging kunt u deze lessen bij ons volgen. Indien er, naar het oordeel van de docent, te weinig vervolglessen zijn gevolgd, kan een competentietest worden geƫist. In zo'n test kan de kennis en kunde aangetoond worden voor wat betreft de gemiste lessen. Hieraan zijn kosten verbonden. Ook deze test kan bij ons worden afgenomen. Ingeval van langdurige ziekte ed. gaan wij hier coulant mee om.

Basic Life Support (reanimatie/AED bediening)

In deze module worden onder andere stabiele zijligging, verstikking en reanimatie behandeld. Voor deze module hoeft u geen examen te doen maar krijgt u het certificaat reanimatie & AED bediening van de Hartstichting. Bij voldoende animo wordt hier een aparte cursus voor gegeven. Bij te weinig aanmeldingen voor deze module is het mogelijk om de betreffende lessen tijdens de reguliere EHBO cursus te volgen.

Vervolglessen

Om het reanimatie/AED certificaat geldig te houden, moet 1 keer per jaar een herhalingsles gevolgd worden om de vaardigheid op peil te houden. Hiervoor kunt u ook bij ons terecht. Als er langer dan een jaar verstreken is zal de module Basic Life Support (reanimatie/AED bediening) opnieuw gevolgd moeten worden.