Voorwaarden inzet bij evenement

Als vereniging hebben wij een paar (vanzelfsprekende) voorwaarden voor inzet van onze EHBO'ers.

Een van onze regels is dat een EHBO'er nooit alleen werkt. Voor de veiligheid van eventuele slachtoffers en onze EHBO'ers is onze inzet daarom met minimaal 2 EHBO'ers.

Bij het invullen van het aanvraag formulier kunt u aangeven hoeveel EHBO'ers u voor het evenement wilt, hoe laat het begint en de locatie van het evenement. Onze diensten beginnen normaal 30 minuten voor aanvang zodat een eventuele briefing bijgewoond kan worden. Wij behouden ons het recht voor om meer EHBO'ers in te zetten, als wij denken dat dat noodzakelijk is in verband met de aard van het evenement. Het zou ons helpen als wij daarvoor het gedeelte van de vergunningsaanvraag kunnen ontvangen, waarin het aantal EHBO'ers wordt aangegeven. Indien we meer mensen in willen zetten, zullen wij u eerst informeren.

Onderdak

Voor het helpen van eventuele slachtoffers willen wij een afgeschermde ruimte die groot genoeg is voor een tafel, twee stoelen en een brancard. Mocht het zo zijn dat u geen ruimte beschikbaar kunt stellen dan nemen wij onze tent met tafel en stoelen mee. Hiervoor moet dan op locatie een plaatsingsmogelijkheid zijn. Als geen van beide voorhanden is, kunnen wij geen optimale hulp verlenen.

Verzorging

De EHBO'ers die aanwezig zullen zijn op uw evenement doen dit als vrijwilligers. Wij verwachten daarom dat zij goed verzorgd worden. Dat betekent dat er drinken (bv koffie, thee, frisdrank) en eten beschikbaar moet zijn. Indien wij dit zelf moeten verzorgen zal dit gefactureerd worden.

Tarieven

Van commerciele partijen vragen wij dat de offerte vooraf en in zijn geheel moet worden betaald. Eventueel verbruikte materialen worden achteraf in rekening gebracht. Voor alle tarieven kunt u onze pagina Financien bezoeken

Annulering

In het geval dat uw evenement wordt geannuleerd vernemen wij dat graag minimaal 48 uur voor de start van het evenement. Bij latere annulering brengen wij 25% van de kosten in rekening.